Narzędzia

Kalkulator marż kursów walut

Kalkulator marż kursów walut wylicza koszty firmy związane z wymianą walut na dotychczasowych warunkach vs. przykładowe koszty, po optymalizacji warunków  przez Pro-Profit S.C. (kalkulacja przy 4 przykładowych poziomach marż).

Kalkulator ryzyka walutowego

Kalkulator ryzyka walutowego pozwala oszacować poziom ryzyka zmiany kursu walutowego firmy dla wybranej kwoty, przy założeniu zmiany kursu walut o wybraną wartość.