Nasze usługi

Kierujemy się zasadą „Jedno miejsce – wiele rozwiązań”, oddajemy więc do Państwa dyspozycji całą paletę usług (często niestandardowych), zapewniających Waszym firmom oszczędności finansowe i administracyjno-biurowe oraz przede wszystkim gwarantujących spokojny sen właścicielom oraz top menedżerom odpowiedzialnym za zarządzanie. Są to m.in.:

– Zewnętrzne biuro księgowe

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, zwanej w skrócie „KPiR”;
 • prowadzenie Pełnej Księgowości w postaci ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w postaci CIT, PIT, a także VAT;
 • przygotowanie list płac, deklaracji podatkowych oraz składek do ZUS;
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em;
 • rozliczenia roczne (PIT);
 • ubieganie się o zwrot podatku VAT;
 • elektroniczny obieg dokumentów (EOD), czyli brak konieczności dostarczania dokumentów do naszego biura, a co za tym idzie wizyt;
 • wszelkiego rodzaju raporty przygotowywane standardowo lub na życzenia firmy, o różnym poziomie uszczegółowienia;
 • dostęp do programu finansowo-księgowego oraz wystawiania faktur z poziomu zarządu oraz osób kierujących firmą;
 • konsultacje ze specjalistami z obszaru księgowości, podatków, kadrowo-płacowych;
 • budżetowanie następnego oraz kolejnych lat.

– Zewnętrzny dział skarbu

 • negocjowanie w imieniu firmy kursów wymiany walut;
 • zarządzanie w imieniu firmy pozycją walutową;
 • efektywne zabezpieczenia kursu wymiany par walutowych;
 • pomoc w przygotowaniu polityki zabezpieczeń kursów walut;
 • zabezpieczenie stopy zwrotu poprzez ustanowienie depozytów lub innych produktów rynku kapitałowego;
 • wszystkie zawierane przez nas w imieniu firmy transakcje, są wyszczególnione w różnego rodzaju raportach, które w sposób znaczny ułatwiają Klientom kontrolę nad całym portfelem zawartych transakcji i pozwalają w każdej chwili określić realny wynik finansowy na transakcjach walutowych;
 • pomoc w przygotowaniu wyceny kontraktu handlowego w oparciu o ustalony  wcześniej i „zarezerwowany” kurs wymiany / realizacji umowy. 

– Zewnętrzny dział wsparcia

 • kompleksowa obsługa produktów finansowania handlu poprzez:

      a) wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla firmy, którym może być: akredytywa, inkaso, gwarancja, ubezpieczenie eksportowe,

     b) zbieranie najlepszych ofert z rynku, które będą najlepiej dopasowane do oczekiwań oraz realiów biznesowych zarówno eksportera, jaki i importera, bez względu na to skąd lub dokąd miałby trafić produkt lub usługa (z najdalszymi rejonami świata włącznie),

    c) wybieranie najlepszej (czytaj najtańszej)  instytucji na rynku, która gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania oraz najbezpieczniejszy sposób otrzymania lub wysłania środków, które powinny trafić do ich adresata,

    d)  pełne przeprowadzenie całego procesu w imieniu firmy, aż do otrzymania towaru w przypadku importera lub środków finansowych w przypadku eksportera. Całość negocjacji z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami finansowymi jest po naszej stronie.

 • przejęcie całego obowiązku wynikającego ze współpracy z Bankiem lub firmą ubezpieczeniową, co rozumiane jest przez nas jako, negocjowanie korzystnych warunków i zapisów w umowach, wypełnianie we właściwym czasie wszystkich warunków wynikających z tych dokumentów m.in.: pilnowanie wszystkich terminów przeglądów kwartalnych / półrocznych / rocznych, odnowienie finansowania;
 • sporządzanie wniosków kredytowych (wniosek, bilans oraz rachunek zysków i strat wg wymogów banku, przepływy pieniężne, prognozy);
 • negocjowanie warunków umów z bankami czy firmami ubezpieczeniowymi, dogłębna analiza umów oraz usunięcie lub zmiana niekorzystnych dla naszych Klientów zapisów;
 • przygotowywanie biznes planów, strategii oraz innego rodzaju dokumentów oczekiwanych przez zarządzających, czy właścicieli;
 • due diligence finansowe, prawne oraz administracyjne i kadrowe przed przejęciem innego podmiotu. Realizujemy też due diligence wewnętrzne dla  firm, które chcą zweryfikować dotychczas stosowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe, w celu ich optymalizacji lub zmiany na inne, zapewniające przedsiębiorstwu większą efektywność; 
 • działania projektowe dla firm, które chcą poprawić i usprawnić wewnętrzne procesy i procedury;   
 • identyfikacja potrzeb i demaskowanie zagrożeń, niewidocznych wprost lub nieuświadomionych przez samych Klientów (to niezwykle ważny aspekt naszej pracy). Doskonale znamy te meandry, dlatego też Klient z nami jest na bezpiecznej pozycji. 

– Zewnętrzny dział administracji 

 • opracowywanie zestawień, sprawozdań, budżetów, kosztów zatrudnienia i działalności;
 • przygotowywanie oraz korekty pism;
 • obsługa korespondencji seryjnej;
 • przygotowanie wniosków i wypełnianie formularzy urzędowych, bankowych, ubezpieczeniowych, itp.;
 • pozostałe działania przynależne do działu administracji takie jak: skanowanie, kopiowanie dokumentów, następnie ich archiwizacja i niszczenie .