Modele współpracy

Poniżej 2 z kilku naszych modeli współpracy z firmami:

  • Jeśli rozpoczniemy współpracę, schemat działań wyglądać będzie następująco:

Spotkanie(a) robocze

Analiza

Dopasowanie rozwiązania

Negocjacja warunków

Obsługa techniczna

Zakończenie i rozliczenie produktu

  • Jeśli rozpoczniemy współpracę w zakresie wymiany walut, schemat działań wyglądać będzie następująco:

Ustalenia faktycznego poziomu wymiany walutowej

Ustalenia faktycznych poziomów marż

Przygotowanie polityki walutowej

(polityka zabezpieczeń)

Dopasowanie produktów zabezpieczających

ryzyko kursowe –

bezpieczeństwo i „spokojny sen”

Rozpoczęcie faktycznego zarządzania pozycją walutową