Jak działamy

  • współpracujemy z firmami (klientami) i działamy w ich imieniu, tj.: negocjujemy ceny, marże, warunki transakcji, weryfikujemy dokumentację m.in. od strony finansowej i prawnej. Nie jesteśmy pośrednikiem jakichkolwiek instytucji finansowych czerpiącym zyski z dystrybucji ich produktów. Przepływy finansowe między Klientem, a firmą Pro-Profit S.C. ograniczają się wyłącznie do wynagrodzenia za wykonywane usługi, adekwatnie do ponoszonych nakładów pracy, po wcześniejszych szczegółowych uzgodnieniach z Klientem
  • Oferujemy elastyczne sposoby rozliczeń z firmami, w zależności od preferencji klientów, jednak za każdym razem powiązane ściśle z efektami naszej pracy, np.: 
 -> nasze wynagrodzenie=ustalony odsetek poczynionych dla klienta oszczędności
-> nasze wynagrodzenie=należność po wykonanej usłudze zgodnie z umową
-> nasze wynagrodzenie=abonament miesięczny, dający prawo do otrzymania określonej ilości usług + dodatkowych czynności, mogących pojawić się  w trakcie współpracy
  • Skrupulatnie weryfikujemy  wszystkie przedstawione nam umowy. Dzięki tym czynnościom podpisując umowę z instytucją finansową, Klient ma całkowitą pewność, że umowa ta została rzetelnie sprawdzona i nie będzie stanowić w przyszłości źródła problemów dla firmy. Powszechne jest przekonanie, że  umów tych, włączenie z regulaminami nie można negocjować. Nie jest to prawdą. Umowy te  można, a nawet trzeba negocjować, jednak trzeba wiedzieć, jak to robić.
  • Współpracując z nami Klient realnie oszczędza pieniądze,  wykorzystując je później do rozwoju swojego biznesu, do działalności bieżącej lub do własnych celów.